What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Thành phố công nghệ Phổ Yên

thinktank.vn

Administrator
Thành phố công nghệ Yên Bình

Bổ sung khu CNTT Yên Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung khu CNTT tập trung Yên Bình - giai đoạn 1 với quy mô 200 ha vào 'Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025'

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký văn bản gửi Bộ TT&TT và UBND tỉnh Thái Nguyên về ý kiến của Thủ tướng đối việc bổ sung khu CNTT Yên Bình vào "Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu CNTT Yên Bình - giai đoạn 1 với quy mô 200 ha vào "Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Việc bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung của giai đoạn 2 dự án (diện tích 345,82 ha) sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình kết quả thực hiện của giai đoạn 1 và căn cứ vào quy hoạch chung của địa phương và ngành TT&TT

Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung Khu CNTT tập trung Yên Bình vào "Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đầu tư dự án và xây dựng hồ sơ Đề án thành lập Khu CNTT tập trung Yên Bình - giai đoạn 1 theo đúng quy mô, diện tích được phê duyệt theo quy hoạch gửi Bộ TT&TT thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng

Quyết định đồng ý bổ sung khu CNTT tập trung Yên Bình vào "Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm định của Bộ TT&TT trình ngày 7/9/2020 về việc này

Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị của Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) về triển khai công tác đánh giá hồ sơ bổ sung khu CNTT tập trung Yên Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Theo thông tin được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết tại buổi làm việc, khu CNTT tập trung Yên Bình có quy mô 545,82 ha nằm trong tổng thể quy hoạch dự án Tổ hợp Yên Bình thuộc thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình của tỉnh. Khu này được quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến phát triển dự án về lĩnh vực CNTT-TT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Cũng theo Đề án xây dựng khu CNTT tập trung Yên Bình, Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của vùng Trung du miền núi phía Việt Bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du miền núi với đồng bằng Bắc Bộ, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và TP.HCM

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển, đặc biệt về lĩnh vực CNTT. Do vậy, việc quy hoạch phát triển dự án Khu CNTT tập trung Yên Bình sẽ góp phần cụ thể hóa tiềm năng phát triển của Thái Nguyên và khu vực

“Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/12/2014 tại Quyết định 2407. Quy hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng một số khu CNTT tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu CNTT tập trung (từ ngân sách nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm CNTT lớn. Bên cạnh đó, xây dựng 2 - 3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chí khu CNTT theo Nghị định 154/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của Quy hoạch để chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu CNTT tập trung tại địa phương. Theo Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2019, đến cuối năm 2018, cả nước có 4 khu CNTT tập trung gồm gồm Công viên phần mềm Quang Trung (TP.HCM), Công viên phần mềm Đà Nẵng, khu CNTT tập trung Cầu Giấy-Hà Nội và Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Đây là các khu CNTT được thành lập theo Nghị định 154/2013 của Chính phủ

Linh địa công nghệ

Trong lịch sử ghi nhận nhiều vùng đất linh địa được đã được nhà Vua, người anh hùng dân tộc chọn làm nơi sinh sống và làm việc. Phật Hoàng Trần Nhân Tông về Yên Tử tu luyện, vùng đất Chí Linh được các cụ như cụ Chu Văn An, cụ Trần Hưng Đạo và nhiều anh hùng dân tộc...chọn làm nơi sinh sống, tu luyện và làm việc giúp nước…Ở mỗi tỉnh cũng có những vùng đất được coi là linh địa, được quan lại, nhà giàu trong vùng chọn là nơi sinh sống và làm việc

Được sống ở vùng đất địa linh mang lại rất nhiều điều tốt cho con người đặc biệt là những người tu luyện. Có sức khỏe tốt, làm việc sáng tạo và có tư duy, tầm nhìn chiến lược của quốc gia, dân tộc

Trong một thời gian dài tôi suy nghĩ hiện nay có bao nhiêu % người đang sống và làm việc ở Việt Nam hiểu được sức mạnh các vùng đất địa linh của đất nước. Trong suy nghĩ của nhiều người vùng đất địa linh có các khu chùa, khu đền thờ, nhân dân đến đó để thắp hương, để cầu xin…Tôi suy nghĩ rằng các vùng đất địa linh là một phần sức mạnh tiềm ẩn của quốc gia, nếu được người lãnh đạo quốc gia hiểu và quy hoạch đúng sẽ có đóng góp to lớn cho sự phát triển về kinh tế của đất nước

Từ tư duy đó tôi suy nghĩ về “Vùng đất linh địa cho những người làm trong lĩnh vực công nghệ”, vùng đất mà các kỹ sư giỏi, những nhà làm chính sách giỏi, nhà quản lý giỏi trong lĩnh vực công nghệ sẽ sinh sống và làm việc. Khi được sống và làm việc ở vùng đất này chắc chắn sẽ tạo ra những thành phố công nghệ sáng tạo, từ đây có những ý tưởng, phát minh đột phá giải quyết các bài toán công nghệ của Việt Nam và các bài toán công nghệ của nhân loại. Thành phố công nghệ như thế có quy mô diện tích nhỏ nhưng tạo ra giá trị kinh tế lớn, tạo ra GDP lớn cho đất nước

Trên thế giới chỉ có một mô hình thung lung công nghệ được coi là thành công nhất, các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, có ảnh hưởng nhất trên thế giới đều đặt trụ sở ở đây…đó là thung lũng Silicon của Mỹ

Mô hình thung lũng Silicon là “Sự kết hợp của các chuyên gia kỹ thuật, mạng lưới kinh doanh phát triển mạnh, vốn đầu tư dồi dào, các trường đại học mạnh và một nền văn hóa mạo hiểm đã khiến mô hình Thung lũng không thể sao chép được”

Tôi tin rằng ngoài các yếu tố trần tục, chắc chắn thung lũng Silicon của Mỹ phải là nơi linh địa của nước Mỹ, nơi hội tụ các mạch khí tốt, nơi có thể hội tụ nhân tài toàn thế giới về đây sinh sống và xây dựng sự nghiệp

Đi tìm linh địa công nghệ của Việt Nam

Trong thời gian gần đây lãnh đạo đất nước đã xây dựng tầm nhìn “Xây dựng Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ” đi kèm theo đó là cách chính sách ủng hộ lĩnh vực công nghệ phát triển…những doanh nghiệp công nghệ, người làm trong lĩnh vực công nghệ sẽ được nhiều sự ủng hộ

Thời gian gần đây hàng loạt các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam tuyên bố chiến lược dài hạn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Các tập đoàn kinh tế lớn muốn chọn lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, là động lực tăng trưởng. Công nghệ sẽ làm lĩnh vực giúp cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam đạt tầm quy mô kinh doanh ở khu vực và thế giới

Để thực hiện chiến lược trở thành cường quốc công nghệ thì Việt Nam phải chọn được những vùng đất phù hợp để xây dựng các đặc khu công nghệ, thành phố công nghệ. Quy hoạch và thiết kế một vùng đất với mô hình và chính sách riêng cho doanh nghiệp công nghệ và các kỹ sư công nghệ làm việc. Chỉ như thế thì mới tạo ra được các ý tưởng sáng tạo đột phá, là nền tảng tạo dựng ra các doanh nghiệp khổng lồ về công nghệ

Nhìn đi, nhìn lại chính phủ đã từng chọn 1 số vùng đất với một mục tiêu xây dựng vùng đất đó trở thành đặc khu công nghệ nhưng 20, 30 năm rồi vẫn không phát triển, nhiều nơi vẫn là vùng đất hoang…

Tại sao thung lũng Silicon của Mỹ thành công ? Lịch sử ghi nhận khi người tài cứ đến Silicon Valley làm việc thường phát minh ra công nghệ đột phá và tạo dựng được các doanh nghiệp công nghệ khổng lồ từ vùng đất này

Linh địa công nghệ của Việt Nam phải là vùng đất mà người tài đến đây sống và làm phải phát minh ra các công nghệ đột phá…khi có những ví dụ thành công như thế thì người tài sẽ tự tìm đến vùng đất linh địa để sống và làm việc

Theo tôi sẽ có những nơi được quy hoạch làm khu linh địa công nghệ có ảnh hưởng tầm quốc gia, có những nơi quy hoạch làm khu linh địa công nghệ có ảnh hưởng cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh thì người tài trong tỉnh sẽ tập trung về linh địa sống và làm việc trong lĩnh vực công nghệ, ở khu linh địa cấp quốc gia thì sẽ có nhiều người xuất sắc nhất trong cả nước sẽ về linh địa sống và làm việc

Có nhiều nơi sẽ trở thành thành phố công nghệ quốc tế…nơi là người tài khắp thế giới đến sinh sống và xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ trên lãnh thổ Việt Nam

Linh địa công nghệ là nơi người kỹ sư giỏi có cơ hội phát huy tài năng, đóng góp cho xã hội, được xã hội ghi nhận. Đất nước chỉ có thể phát triển được khi xã hội và người lãnh đạo quốc gia biết hợp tác với người tài khi họ còn đang sống…

Đi tìm linh địa trong lĩnh vực công nghệ cho Việt Nam là một trong những sứ mệnh PhucDuc.vn sẽ thực hiện...

Trần Đại Thắng
Mobile: 0776699668
Email: thanglong@thinktank.vn
 
Last edited:

thinktank.vn

Administrator
Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo Bình Định

Liên danh FPT Quy Nhơn (gồm các thành viên: Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT, Công ty TNHH Phần mềm FPT) sẽ thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ với vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn

Theo đó, liên danh FPT Quy Nhơn, gồm các thành viên: Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT, Công ty TNHH Phần mềm FPT vừa trúng sơ tuyển dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

Dự án có quy mô khoảng 94ha tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn (không bao gồm diện tích hồ Bàu Lát), tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng (bao gồm: Chi phí giải phóng mặt bằng 462,310 tỷ đồng; chi phí thực hiện dự án 3.900 tỷ đồng)

Mục tiêu dự án là xây dựng mới một khu đô thị hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tính chất chính là đô thị trí tuệ nhân tạo


Liên danh FPT Quy Nhơn sẽ thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

Cụ thể, dự án này sẽ hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp an ninh mạng, an ninh xã hội, trí tuệ nhân tạo phục vụ con người, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị dịch vụ; khu ở, đất công cộng - dịch vụ đô thị, cây xanh mặt nước và hạ tầng kỹ thuật

Các công trình của dự án bao gồm: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyên sâu trí tuệ nhân tạo (AI); Cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm; Khu nhà ở hiện đại, thông minh với khoảng 2.100 căn; các công trình dịch vụ xã hội đô thị chất lượng cao để đảm bảo cung cấp các tiện ích thiết yếu cho cư dân trong và ngoài khu đô thị theo đặc thù khu đô thị trí tuệ nhân tạo

Được biết, dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định công bố danh mục ngày 28/4/2020 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dự án sẽ được xây dựng và hoàn thành trong vòng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng và thời gian hoạt động trong vòng 50 năm

Trước đó, tháng 5/2019, tỉnh Bình Định đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp Giáo dục – Trí tuệ nhân tạo và Đô thị FPT Quy Nhơn cho Công ty Cổ phần FPT

Đến tháng 12, FPT chính thức khởi công xây dựng phân hiệu trường đại học FPT tại Bình Định với định hướng đào tạo, giáo dục chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Công trình này nằm trong dự án tổ hợp Giáo dục – Trí tuệ nhân tạo của tập đoàn FPT, với kỳ vọng đây sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực AI giàu kinh nghiệm và kỹ năng

Phân hiệu trường đại học FPT tại Bình Định được dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2021. Tại đây sẽ đào tạo các cấp đại học, sau đại học, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của khoảng 5.200 sinh viên

Cho tới nay, FPT là công ty công nghệ duy nhất của Việt Nam đầu tư xây dựng các tổ hợp đại học và công viên phần mềm quy mô lớn tại 4 vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ. Bình Định trong tương lai cũng sẽ là khu tổ hợp công nghệ - giáo dục lớn thứ 5 của tập đoàn trên cả nước
 

thinktank.vn

Administrator
Bí thư Hà Nội muốn doanh nghiệp FDI công nghệ 'hội quân' tại Hòa Lạc cùng Vingroup, Viettel

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gợi ý các tập đoàn công nghệ cao nước ngoài cân nhắc đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc - nơi Vingroup, Viettel... đã đặt hạ tầng sản xuất, nghiên cứu

Bí thư Hà Nội muốn doanh nghiệp FDI công nghệ 'hội quân' tại Hòa Lạc cùng Vingroup, Viettel

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với đoàn doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao

Chiều 19/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghệ cao do ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) dẫn đầu

Tại buổi làm việc, Chủ tịch KBC bày tỏ mong muốn có thể tận dụng những điều kiện lý tưởng của Hà Nội nhằm tạo tiền đề thu hút đáng kể nguồn vốn FDI trong thời gian tới

Trong khi đó, lãnh đạo Foxconn Việt Nam, Heesung Electronics, Goertek Technology, Mitac Computer, Luxshare ICT Việt Nam cho rằng những điều kiện thuận lợi của Hà Nội như có vị trí gần sân bay, nguồn nhân lực chất lượng cao... rất phù hợp các ngành nghề phát triển công nghệ cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội khuyến khích KBC đầu tư vào các khu công nghiệp của thành phố, vốn có dư địa lớn tại các huyện Sóc Sơn, Đông Anh... qua đó thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tới sản xuất, làm ăn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng gợi ý các tập đoàn công nghệ cao nước ngoài cân nhắc đầu tư vào những khu vực công nghiệp sẵn có với nhiều thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao, trong đó có khu công nghệ cao Hòa Lạc - là nơi Boeing, VinGroup, Viettel đã có hạ tầng sản xuất, nghiên cứu

Lãnh đạo Hà Nội cũng mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn sẽ đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Hà Nội tương tự như Samsung
 

thinktank.vn

Administrator
Capital United của Mỹ muốn đầu tư trung tâm công nghệ và công nghiệp 900ha

Thông tin này được Tập đoàn Capital United (Mỹ) đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên: Capital United của Mỹ muốn đầu tư trung tâm công nghệ và công nghiệp 900ha

Thái Nguyên: Capital United của Mỹ muốn đầu tư trung tâm công nghệ và công nghiệp 900ha

Theo thông tin từ Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Tập đoàn Capital United (Mỹ) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh

Đại diện Capital United cho biết tập đoàn mong muốn được nghiên cứu đầu tư dự án trung tâm công nghệ và công nghiệp Việt Nam, với tổng quy mô gần 900ha, tổng vốn đầu tư trên 390 triệu USD. Ngành nghề thu hút dự kiến gồm: công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, logistics

Capital United kỳ vọng góp phần phát triển lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin tại Việt Nam, cũng như thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ từ các dự án nghiên cứu đầu tư vào địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định thu hút đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao được tỉnh đặc biệt quan tâm và chính là định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo

Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có tiềm năng và thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin khi đầu tư vào tỉnh. Đồng thời mong muốn cơ hội đầu tư tại Thái Nguyên của Capital United sẽ sớm được hiện thực hoá, qua đó, góp phần để tỉnh sớm thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành

Ngoài tập đoàn của Mỹ, mới đây, Công ty TNHH Goertek Vina cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về tỉnh Thái Nguyên để công ty có thêm định hướng đầu tư trong thời gian tới

Goertek Vina là công ty liên doanh Trung Quốc - Hàn Quốc, chuyên sản xuất tai nghe, micro, loa và các linh kiện điện thoại, cung cấp cho Samsung và Apple

Năm 2020, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 Thái Nguyên vẫn có được mức tăng trưởng dương (4,24%) và đứng thứ 4 trên toàn quốc về giá trị xuất khẩu công nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 160 doanh nghiệp FDI, với tổng số vốn đăng ký đầu tư lên tới 8,5 tỷ USD

Lệ Chi
 

thinktank.vn

Administrator
FPT và McKinsey muốn biến Bình Định thành trung tâm kinh tế và trung tâm AI

UBND tỉnh Bình Định, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam cùng Tập đoàn FPT vừa ký kết thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm kinh tế của khu vực duyên hải miền Trung và trung tâm AI hàng đầu khu vực

FPT-binh-dinh-vnf.webp

FPT và McKinsey hợp tác lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại buổi lễ ký kết, đại diện tỉnh Bình Định nhấn mạnh, lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Việc hợp tác 3 bên chính là sự khẳng định tầm quan trọng cũng như quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Định để xây dựng và phát triển tỉnh bền vững

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, quy hoạch cần phải đưa ra được những giải pháp, dự án cụ thể để tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh và phải gắn liền với thực tế, thế mạnh hiện có của tỉnh

"Việc lập quy hoạch này được 3 bên ký kết vào đúng ngày kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nên sẽ là dấu mốc quan trọng để Bình Định có thể làm nên một trận đánh 'Điện Biên Phủ mới' cho tỉnh”, ông Dũng kỳ vọng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT nhấn mạnh đến khát vọng đưa Bình Định trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu khu vực, trung tâm khoa học thử nghiệm các công nghệ mới nhất của thế giới

Để hiện thực hóa khát vọng lớn này, Chủ tịch FPT cho rằng cần có những mục tiêu rõ ràng, kế hoạch sâu sát và nguồn nhân lực tốt nhất. Bản quy hoạch chính là khởi đầu cho khát vọng đó

McKinsey và FPT mong muốn đồng hành dài hạn cùng tỉnh Bình Định trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, 2 bên cũng sẵn sàng hỗ trợ tỉnh xác định, gợi mở các cơ hội phát triển đột phá mang tính tiên phong, dẫn dắt; ứng dụng công nghệ thông minh, hiệu quả và thần tốc trong triển khai, đem lại hiệu quả tức thời

Cùng với việc hỗ trợ tỉnh Bình Định lập quy hoạch, FPT cũng đề xuất đồng hành với tỉnh trong việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói cung và AI nói riêng

FPT đã mở phân hiệu Trường Đại học FPT tại Bình Định đào tạo các cấp đại học, sau đại học, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học tập, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của khoảng 5.200 sinh viên

Trước đó, FPT cũng đã ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới - Mila trong vòng 3 năm (2020-2023). Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng của hợp tác này là dựa trên sự tư vấn và bề dày kinh nghiệm của Mila, 2 bên sẽ xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu AI hàng đầu thế giới tại Quy Nhơn

Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo của FPT tại Quy Nhơn có quy mô khoảng 94ha với tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng. Dự án bao gồm các công trình như trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyên sâu trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm và các công trình phụ trợ khác
 

thinktank.vn

Administrator
Tân Hoàng Minh đầu tư khu CNTT tập trung gần 3.000 tỷ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Yên Bình. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt và CTCP Cung Điện Mùa Đông. Cả 2 doanh nghiệp này đều là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

khu-cntt-tap-trung-gan-3000-ti-5400-5810-1630072489.jpg

Một góc Khu CNTT tập trung Yên Bình

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (chủ đầu tư dự án D’. Capitale) được thành lập vào tháng 4/2021, có địa chỉ tại Tòa nhà D'.Le Pont D'or, ngõ 30 Phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Công ty do ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật

Còn CTCP Cung Điện Mùa Đông (chủ đầu tư dự án D’. El Dorado I) được thành lập vào tháng 7/2011, có địa chỉ tại số 659A Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Khoa Đức

Dự án Đầu tư xây dựng Khu CNTT tập trung Yên Bình có sơ bộ tổng chi phí thực hiện gần 2.958 tỷ đồng, trong đó vốn góp của liên danh nhà đầu tư là gần 592 tỷ đồng, vốn huy động gần 2.366 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư góp vốn theo tỷ lệ: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt 70%; CTCP Cung Điện Mùa Đông 30%, vốn góp bằng tiền mặt theo tiến độ dự án

Dự kiến, từ quý III/2021 đến quý IV/2024, liên danh nhà đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý; giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng các hạng mục, lắp đặt thiết bị, đưa vào khai thác sử dụng một phần dự án. Đến quý I/2025 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận

Được biết, Khu CNTT tập trung Yên Bình là một trong 3 dự án được Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất nghiên cứu khảo sát, lập và thực hiện tại Thái Nguyên vào cuối 2020, gồm: Khu công nghệ thông tin tập trung và đô thị Yên Bình THM - CN (thuộc thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình); Khu du lịch nghỉ dưỡng tâm linh Thiên Tây Trúc - Đại Từ THM - TL (huyện Đại Từ); Khu đô thị THM - Smartcity dọc Sông Công (TP Sông Công)

Riêng dự án Khu công nghệ thông tin tập trung và đô thị Yên Bình THM – CN có quy mô nghiên cứu hơn 540 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng

Vào tháng 5/2021, dự án Khu CNTT tập trung Yên Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thông báo mời gọi đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau thời gian thông báo, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt và Công ty Cổ phần Cung điện mùa Đông đã nộp hồ sơ đăng ký quan tâm thực hiện dự án.
 

thinktank.vn

Administrator

Các 'ông lớn' công nghệ Mỹ chi hơn 1.600 tỷ USD vào bất động sản thương mại

Thời gian gần đây, bất động sản thương mại dường như trở thành lựa chọn đầu tư hàng đầu của các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ, theo WSJ

d.webp

Loạt 'ông lớn' công nghệ Mỹ chi tổng cộng 1.640 tỷ USD vào bất động sản thương mại

Được biết, Google đã thông báo sẽ mua một toà nhà văn phòng tại Manhattan với giá 2,1 tỷ USD. Đây là thông tin mới nhất trong chuỗi các giao dịch bất động sản "bom tấn" của các doanh nghiệp lớn kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19

Trong năm 2020, Amazon cũng đã trả 978 triệu USD để sở hữu cửa hàng bách hoá Lord & Taylor tại Manhatta. Trong khi đó, Facebook chi 368 triệu USD để sở hữu toà nhà văn phòng tại Bellevue, Wash

Theo S&P Global Market Intelligence, tổng giá trị bất động sản mà các công ty đại chúng Mỹ đã giao dịch lên đến 1.640 tỷ USD, tăng 38% so với 10 năm trước và cao nhất trong 10 năm qua

Trước đây, các doanh nghiệp bán lẻ như Walmart hay hãng đồ ăn nhanh McDonald sở hữu chính những cửa hàng mà họ kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay các công ty công nghệ cũng tham gia vào thị trường này khi thu mua nhiều văn phòng, trung tâm dữ liệu, nhà kho hay thậm chí cả một vài cửa hàng bán lẻ của các thương hiệu trên

Điều này được xem là cách để các doanh nghiệp tránh phải trả những khoản tiền thuê mặt bằng đắt đỏ. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp sẽ phải tự gánh chịu rủi ro nếu giá trị của bất động sản bị sụt giảm

Lúc này, làn sóng mua vào của các công ty đang góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ lệ trống tại các toà nhà văn phòng, cửa hàng bán lẻ, đang tăng cao vì tình hình giãn cách do đại dịch

Dù các chủ đầu tư có thể huy động được lượng tiền lớn nhưng hầu hết đều tỏ ra ngại ngần trong khoảng thời gian này vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn nữa do ảnh hưởng bởi Covid-19. Trái lại, các doanh nghiệp công nghệ lớn không cần vay thế chấp để mua bất động sản, do vậy, họ chi tiêu nhiều hơn và chốt giao dịch nhanh hơn

1.webp

Các công ty công nghệ cũng tham gia vào thị trường bất động sản và sở hữu nhiều toà nhà với tổng trị giá hàng chục tỷ USD

Theo S&P Global, các công ty đại chúng tại Mỹ, ngoại từ các doanh nghiệp tài chính và bất động sản, đang nắm giữ khoảng 2.700 tỷ USD gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn. Con số này cao hơn 90% so với quý IV/2011. Đây cũng chính là một trong những yếu tố đầu tiên tạo ra xu hướng các doanh nghiệp công nghệ mua bất động sản

Đế chế bán lẻ Amazon hiện đang sở hữu nhiều toà nhà, đất đai hơn bất kỳ công ty đại chúng nào khác, với tổng giá trị lên tới 57,3 tỷ USD, chỉ sau Walmart. Trong khi đó, tính đến năm 2020, Alphabet, công ty mẹ Google cũng không hề kém cạnh khi sở hữu khoảng 49,7 tỷ USD đất đai và các toà nhà, tăng từ 5,2 tỷ USD vào năm 2011

Bên cạnh đó, theo ông Brian Kingston, giám đốc điều hành bộ phận bất động sản tại tại Brookfield Asset Management, lãi suất đang dao động quanh mức thấp chưa từng có. Do đó, các doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận cao khi mua bất động sản thay cho giữ tiền ở các trái phiếu rủi ro thấp hoặc nhiều loại chứng khoán khác

Hiện nay, giá văn phòng ở Manhattan, San Francisco, Chicago và nhiều thành phố lớn khác đều đang giảm mạnh trong thời kỳ Covid-19, giúp việc đầu tư vào các bất động sản này rẻ hơn so với 18 tháng trước
 

thinktank.vn

Administrator
Trung tâm trí tuệ nhân tạo Bình Định

UBND tỉnh Bình Đình vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ có vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đây là tiền đề để nhà đầu tư là liên danh FPT Quy Nhơn, bao gồm các thành viên là Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT, thực hiện đầu tư và đưa trung tâm vào hoạt động trong vòng 8 năm tới

Theo quy hoạch, nằm trong khu đô thị Long Vân có tổng diện tích hơn 1.300 ha, dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ có diện tích 932.444 m2 sẽ là trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của tỉnh Bình Định. Nơi đây sẽ thu hút các dự án về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp an ninh mạng…

Vào tháng 11-2020, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ cho liên danh FPT Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỉ đồng

Sau đó, đầu năm 2021, Sở Xây dựng Bình Định cùng với liên danh FPT Quy Nhơn và doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ này

Được biết, FPT đang đầu tư dự án tổ hợp giáo dục – trí tuệ nhân tạo và đô thị FPT Quy Nhơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5-2019

Trong đó, phân hiệu trường Đại học FPT tại thành phố Quy Nhơn thuộc dự án này có diện tích 5,7 ha, tổng vốn đầu tư 694 tỉ đồng

Liên quan đến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển doanh nghiệp, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ

Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 đạt từ 17 -20%/năm, hỗ trợ, tư vấn hình thành mới ít nhất 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ, tư vấn 10 – 15 doanh nghiệp hoàn thiện, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và kinh doanh là những điểm chính của chương trình
 

thinktank.vn

Administrator
Việt Nam sắp có Thung lũng Silicon ở Khánh Hoà

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cho biết, trong 3 năm tới, Vingroup đang có kế hoạch xây dựng Thung lũng Silicon tại Khánh Hoà - nơi quy tụ tinh hoa của thế giới

Tại hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra sáng 20/8, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang đã có những chia sẻ về tình hình thực tế lao động và kế hoạch tuyển dụng nhân sự thời gian tới. Đặc biệt, lãnh đạo tập đoàn này cho biết, trong vòng 3 năm tới, Vingroup đang có kế hoạch xây dựng Thung lũng Silicon tại Khánh Hoà - nơi quy tụ tinh hoa của thế giới

Theo đại diện Vingroup, Hiện tập đoàn có 3 mảng hoạt động chính gồm công nghệ, công nghiệp; thương mại, dịch vụ; thiện nguyện xã hội. Với tổng số nhân sự 45.000 người, đang dự kiến tăng lên 150.000 người trong 2 năm tới

Nhân sự của Tập đoàn Vingroup bao trùm tất cả cấp độ từ người lao động phổ thông sau khi được đào tạo cơ bản, có khả năng chăm sóc các chất lượng dịch vụ ở chuỗi khách sạn 5 sao, tham gia xây dựng các công trình lớn nhất của Việt Nam ở Vinhome tới những lao động cấp cao người Việt có khả năng quản trị dẫn dắt hàng trăm nhân sự cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghệ, thương mại dịch vụ...

viet-nam-sap-co-thung-lung-silicon-o-khanh-hoa-20220820113458.jpg

Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang: Vingroup đang có kế hoạch mở ra Trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu tại Khánh Hòa nhằm quy tụ những bộ óc lớn nhất thế giới

Hiện nay Vinfast và Vingroup đang có gần 1.000 chuyên gia đến từ gần 20 quốc gia phát triển trên thế giới. Nghiệp vụ của các chuyên gia ở Việt Nam không chỉ giúp chúng tôi triển khai các dự án nghiên cứu sản xuất trong mảng công nghệ, công nghiệp mà quan trọng hơn là tham gia vào quá trình đào tạo huấn luyện xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng quốc tế

Trong vòng 3 năm tới, Vingroup đang có kế hoạch mở ra Trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu tại Khánh Hòa nhằm quy tụ những bộ óc lớn nhất thế giới với các chuyên gia đang sở hữu bằng sáng chế, các nghiên cứu chuyên sâu, Vingroup sẽ hỗ trợ họ phát triển ứng dụng để Việt Nam có một Thung lũng Silicon - nơi quy tụ tinh hoa của thế giới

Về nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, trong 2 năm tới, Vingroup cần 100.000 nhân sự trong đó có khoảng 20% là nhân sự cao cấp đã qua đào tạo tối thiểu là trình độ đại học và khoảng 10% trong đó sẽ được đưa ra các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Vinfast ở Mỹ, ở châu Âu

“Chúng tôi cũng khẳng định rằng, Vingroup khi đi ra thế giới sẽ mang theo khát vọng của Việt Nam và chỉ có thể dựa vào con người. Ở trong nước, chúng ta khẳng định thương hiệu, chất lượng, uy tín, tốc độ nhưng ra nước ngoài chúng ta được biết đến như một đất nước kiên cường, bền bỉ; chúng ta sử dụng chất xám Việt trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế trong việc chinh phục thế giới bằng sản phẩm, thương hiệu chất lượng và chất xám của Việt Nam” - Tổng Giám đốc Vingroup cho hay

Về kế hoạch 5 năm tới, Vingroup dự kiến xây đựng 500.000 căn nhà xã hội và một loạt dự án xây dựng được triển khai tại Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh cùng với việc mở mới nhà máy pin tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), mở rộng sản xuất nhà máy ô tô điện ở Hải Phòng chúng tôi cần tuyển gấp khoảng từ 80.000-100.000 công nhân cho các dự án này

viet-nam-sap-co-thung-lung-silicon-o-khanh-hoa-20220820113910.jpg

Việt Nam sắp có Thung lũng Silicon ở Khánh Hoà

Đại diện tập đoàn đề nghị Chính phủ, các địa phương, và các bộ ngành cùng phối hợp với Vingroup hỗ trợ trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Một số đơn vị thành viên của Vingroup đã có các chương trình hợp tác song phương với các trường đại học lớn như VinUni, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại giao, Đại học Bách khoa… để đưa trí tuệ, kinh nghiệm của chúng tôi trở thành chương trình đào tạo phổ biến khoa nhằm nâng cao chất lượng đại học

Với chính quyền địa phương, Vinfast và công ty xây dựng Vinhome đang có nhu cầu tuyển dụng hàng chục nghìn lao động để đào tạo và phát triển họ thành những công nhân lành nghề. Ông Quang cho hay, tập đoàn cần các địa phương phối hợp cung cấp nguồn nhân lực số lượng lớn, đã qua đào tạo cơ bản, có định hướng về tinh thần làm việc thái độ làm việc, đặc biệt coi trọng tinh thần kỷ luật. Vingroup sẽ có chế độ đãi ngộ tốt nhất để họ yên tâm công tác

Bên cạnh đó, Vingroup bày tỏ ước vọng tiên phong mang sản phẩm, công nghệ ra thế giới. Đó là con đường cần thiết để chúng ta định vị chất lượng, chất xám Việt Nam. “Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ sẽ có những chương trình đồng hành cùng các doanh nghiệp để thực hiện khát vọng này. Vingroup sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nghiệp khác trên hành trình này” - ông Quang nói

Theo lãnh đạo Vingroup, để xây dựng lực lượng lao động hiện đại, bền vững, hội nhập trong ngắn hạn, cách tiếp cận của Vingroup là học nhanh nhất từ những người giỏi nhất và đưa việc học vào sản phẩm dịch vụ thực tế để tiếp tục cải tiến. Về ngắn hạn, Vingroup tiếp tục đầu tư cho chất lượng nhân sự hay nói đúng hơn là chất lượng dân số cả về sức khỏe, trí tuệ. Từ câu chuyện giáo dục ở Vinschool, VinUni, Vinfuture,Vinglobal… tới những câu chuyện chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng kinh nghiệm xương máu của Vingroup cho thế hệ tương lai và các doanh nghiệp bạn muốn học hỏi

“Vingroup hết sức ủng hộ các chương trình của Chính phủ, đặc biệt là việc phối hợp với các địa phương, trong đó có bài toán cụ thể cho từng địa phương nếu địa phương nào có nhu cầu. Bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của Vingroup trải dải khắp cả nước và vươn ra thế giới. Vingroup sẽ cử những nhân sự phụ trách phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các trường, các doanh nghiệp bạn trong việc đào tạo nhân sự” - Tổng Giám đốc Vingroup khẳng định
 

thinktank.vn

Administrator
CBD Robotics muốn làm khu công nghệ cao thông minh rộng 700ha tại Bình Phước

CBD Robotics mong muốn thực hiện dự án "Bình Phước Smart IT Park” tại Bình Phước, với tổng diện tích đề xuất khoảng 700ha. Khu công nghệ cao thông minh này dự kiến sẽ được chia thành 15 khu chính

2-2.webp

UBND tỉnh Bình Phước làm việc với Tập đoàn CBD Robotics

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước vừa có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn CBD Robotics liên quan đến đề xuất thực hiện dự án khu công nghệ cao thông minh “Bình Phước Smart IT Park”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CBD Robotics bày tỏ mong muốn thực hiện dự án “Bình Phước Smart IT Park” với tổng diện tích đề xuất khoảng 700ha

Dự kiến khu công nghệ cao thông minh này được chia thành 15 khu chính, gồm: sản xuất linh kiện điện tử phần cứng; nghiên cứu phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo/người máy; huấn luyện tay nghề cao cấp (phần cứng và mềm); trung tâm dữ liệu; sản xuất xe bay; văn phòng và dịch vụ tư vấn công nghệ cao; hội họp và mua sắm; nhà ở/chung cư cao cấp cho các chuyên gia, kỹ sư và nhân viên; bệnh viện thông minh; đại học công nghệ quốc tế; trường THPT quốc tế

Phía doanh nghiệp mong muốn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, các thủ tục liên quan để sớm triển khai dự án, qua đó hình thành khu công nghệ cao thông minh hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á dựa trên nền tảng công nghệ cao

"Khách hàng tiềm năng của dự án là các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu linh kiện điện tử, công nghệ thông minh, trung tâm dữ liệu, bệnh viện thông minh...", đại diện CBD Robotics nói

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước giao các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn Tập đoàn CBD Robotics nghiên cứu, khảo sát địa điểm triển khai dự án

"Sau khi xác định vị trí, Tập đoàn CBD Robotics cần xây dựng đề án chi tiết, trong đó nêu rõ năng lực của nhà đầu tư và tính khả thi của dự án để trình UBND tỉnh xem xét", lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhấn mạnh

Được biết, Tập đoàn CBD Robotics được sáng lập bởi nhóm chuyên gia người Mỹ và Việt kiều Mỹ trong lĩnh vực quản lý dữ liệu, bảo mật máy tính. Theo thông tin đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp này có trụ sở đặt tại quận 2 cũ (nay là TP. Thủ Đức, TP. HCM)
 

thinktank.vn

Administrator
FPT Software rót 2.000 tỷ xây trung tâm công nghệ 15ha tại Quy Nhơn

Trung tâm công nghệ tại Quy Nhơn của FPT Software sẽ cung ứng các dịch vụ công nghệ cao, dựa trên các công nghệ là xu hướng thế giới như AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, tự động hóa…

FPT Software rót 2.000 tỷ xây trung tâm công nghệ 15ha tại Quy Nhơn

Phối cảnh khu tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia của FPT Software tại Quy Nhơn

Ngày 5/2, trong khuôn khổ hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, FPT Software đã chính thức nhận giấy phép xây dựng tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ tại Quy Nhơn

Theo đó, dự án tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ của FPT Software sẽ được xây dựng tại tại thung lũng Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công giai đoạn 1 trong quý III/2023

Với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, tổ hợp công nghệ này sẽ là nơi làm việc, nghiên cứu phát triển, học tập của 20.000 nhân sự công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương cũng như thu hút nhân lực quốc tế hướng đến mục tiêu đưa Quy Nhơn thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của khu vực Đông Nam Á

Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ cung ứng các dịch vụ công nghệ cao, dựa trên các công nghệ là xu hướng thế giới như AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, tự động hóa … từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, cũng như thúc đẩy công nghệ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Định

Ngoài ra, FPT Software cũng đề xuất xây dựng cổng chào đại lộ khoa học nằm ngoài ranh giới của dự án, tại vị trí nằm trên đường đại lộ khoa học làm điểm nhấn cho toàn bộ khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa

Được biết, năm 2022, FPT Software ghi nhận doanh thu 801 triệu USD, với 27.000 nhân viên làm việc tại 29 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, FPT Software đã xây dựng 3 mô hình đại học lớn với sức chứa lên tới hàng chục nghìn người tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM
 

thinktank.vn

Administrator
Thành phố công nghệ Eindhoven


Làm thế nào mà một thành phố kém phát triển, đã từng bị xóa sổ trong Thế chiến II trỗi dậy thành điểm sáng chiến lược phát triển công nghệ cao ở Châu Âu?


68751-fullimage-eindhoven-skyline-6473.jpg

Theo tờ Financial Times (FT), thành phố Eindhoven nằm ở phía nam Hà Lan là một cái tên lạ hoắc chẳng mấy nổi danh. Diện tích của nó chỉ vào khoảng 88,9 km2, tức bằng 1/37 so với thủ đô Hà Nội, còn dân số chỉ vào khoảng 365.000 người, tức chỉ bằng 1/23 so với Hà Nội

Tờ FT cho biết Eindhoven là một thành phố nhỏ, kém phát triển cũng như từng bị xóa sổ trong Thế chiến II này lại là trụ sở của ASML, hãng sản xuất thiết bị làm chip nổi tiếng nhất thế giới. Sản phẩm của họ là những thiết bị dùng cho sản xuất chip hay chất bán dẫn dùng cho smartphone, xe điện hoặc tên lửa

Thành công của Eindhoven lớn đến mức các thành viên Ủy ban Liên minh Châu Âu (EU) đã phải thường xuyên đến thăm nhằm tìm hiểu tại sao một nơi có ngành công nghiệp suy tàn đầu thập niên 1990 trước đối thủ Châu Á lại có thể chuyển mình nhanh đến như vậy với mức tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm


8339fdfd1defd6a75b24d84b0d511f16527dfd94-730.png

Các công ty và tổ chức hàn lâm tại Eindhoven chiếm gần 500 bản quyền sáng chế trên mỗi 100.000 đầu người hàng năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Khoảng ¼ tổng ngân sách chi tiêu cho nghiên cứu của doanh nghiệp tư nhân tại Hà Lan, tương đương 3 tỷ Euro/năm, là cho Eindhoven

ASML

Phần lớn nguồn tài chính đầu tư vào Eindhoven đến từ ASML, tập đoàn sản xuất thiết bị làm chất bán dẫn giá trị nhất thế giới với tổng mức vốn hóa 250 tỷ Euro. Bên cạnh đó, hàng loạt những tên tuổi lớn như Philips, hãng sản xuất chip NXP hay nhà sản xuất xe tải DAF cũng đặt cơ sở tại đây

Giám đốc Jos Benschop của ASML cho biết Eindhoven đóng vai trò chiến lược trong khả năng tăng trưởng của công ty bởi thành phố này có bề dày kinh nghiệm sản xuất sản phẩm công nghệ cao

“Chúng tôi có rất nhiều hợp tác với địa phương này. Mặc dù tập đoàn của chúng tôi hoạt động trên toàn cầu nhưng việc sâu sát với địa phương sản xuất cũng là điều cực kỳ quan trọng”, ông Benschop trả lời phỏng vấn tại trụ sở của ASML ở ngoại ô Eindhoven

Theo giám đốc Benschop, ví dụ như thiết bị in thạch bản siêu cực tím (EUV) của ASML sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu VDL, một công ty gia đình địa phương ở Eindhoven chuyên giải quyết những thách thức phức tạp về công nghệ

“Việc phát minh ra thứ mới đã khó thì câu chuyện sản xuất hàng loạt để kinh doanh phát minh này còn khó hơn”, giám đốc Benschop nói

Những chiếc máy in thạch bản siêu cực tím thuộc hàng hiện đại nhất thế giới của ASML có giá tới 170 triệu USD/chiếc và kể từ năm 2019 đến nay nó đã bị chính phủ Hà Lan cấm xuất khẩu sang Trung Quốc


362156-asml-headoffice-and-development-and-engineering-02-asml-4-2169.jpg


Tờ FT cho biết mới đây, Hà Lan đã đồng ý một thỏa thuận với Mỹ về việc mở rộng phạm vi cấm xuất khẩu, sang cả những thiết bị kém tiên tiến hơn với Trung Quốc, tuy nhiên thông tin cụ thể chưa được chính thức công bố

Hiện ASML vẫn còn tồn đọng 40 tỷ Euro đơn hàng và đang phải thuê 250 lao động mỗi tháng, đồng thời mở rộng quy mô nhà máy ở Eindhoven để bắt kịp nhu cầu thị trường

Chuyển mình

Giám đốc Paul van Nunen của Brainport Development cho biết câu chuyện của Eindhoven bắt đầu từ sự trỗi dậy của phong trào khởi nghiệp, vô số những công ty gia đình tại đây bắt đầu bằng những xưởng nhỏ sau vườn nhà với thiết bị thô sơ

Dẫu vậy, thành phố này cũng có 2 ưu điểm lớn nhất. Một là chính quyền địa phương hiệu quả, biết gom các chính trị gia, công ty và công đoàn thành một khối để tìm kiếm giải pháp. Hai là mảng tập đoàn sản xuất thiết bị chiếu sáng nổi tiếng thế giới Philips, vốn đã đặt nhà máy tại đây kể từ năm 1891

Năm 1984, ASML dần được thành lập khi có một sự sáp nhập của ASMI, một nhà sản xuất thiết bị làm chip địa phương tại Eindhoven

Đầu thập niên 1990, tình hình kinh tế dần trở nên khó khăn khi những ông lớn như Philips hay DAF không đấu lại nổi đối thủ từ Châu Á với nguồn lao động giá rẻ và giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn

Ngay lập tức, Thị trưởng thành phố thời đó là Rein Welschen đã mời người đứng đầu tất cả các cơ quan, tổ chức, chuyên gia kỹ thuật, giáo sư trường đại học và giám đốc doanh nghiệp tụ họp tại nhà riêng của mình để tìm giải pháp


d42eda2e72bc6fc3a7ed3a3d4ba38ce4469c9c6b-7978.png

Phòng nghiên cứu của Smart Photonics

Vậy là khi Philips quyết định dịch chuyển trụ sở của mình lên thủ đô Amsterdam vào năm 2001, cả chính phủ lẫn khối tư nhân đã đề nghị công ty để lại phòng nghiên cứu cũng như duy trì hoạt động của các chuyên gia tại Eindhoven

“Thành phố Endhoven trên thực tế được hưởng lợi lớn từ thỏa thuận này. Trước đây khu nghiên cứu của Philips bị cấm chỉ ra vào ngoài nhân viên của hãng thì giờ đây nó là nơi tự do hợp tác của vô số chuyên gia từ khắp mọi nơi”, ông Nunen nhớ lại

Khu nghiên cứu của Philips cuối cùng được xây dựng thành High Tech Campus, khu công nghệ cao với hơn 260 tập đoàn nổi tiếng thế giới như TomTom, Siemens, Huawei...

Những doanh nghiệp tại khu công nghệ cao này tập trung phát triển vô số các công nghệ tiên tiến nhất thế giới như mảng trí thông minh nhân tạo (AI), điện toán lượng tử (Quantum Computing), quang tử (Photonic- công nghệ Microchip chạy bằng ánh sáng thay vì điện năng)...

“Đâu là khu vực nghiên cứu những công nghệ tiên tiến nhất thế giới mà tôi từng biết”, CEO Johan Feenstra của Smart Photonics nhận định

Hãng Smart Photonics đã tận dụng khu vực nghiên cứu cũ để lại của Philips để phát triển dây chuyền sản xuất chip Photon chạy bằng ánh sáng của mình. Những sản phẩm này có thể giảm lượng điện năng sử dụng tại các trung tâm dữ liệu lớn hoặc được dùng ở những khu vực thiếu điện

Smart Photonics đã gọi vốn thành công 38 triệu Euro từ nhà đầu tư Hà Lan và hiện đang tuyển dụng gần 150 chuyên gia từ 30 nước

Nhân tài

Nhắc đến chuyên gia và nhân tài thì không thể không nói đến trường đại học kỹ thuật Eindhoven. Người đứng đầu ngôi trường là ông Robert Jan Smits nhận định bí quyết thành công làm nên nhân tài tại đây là học đi đôi với hành. Các sinh viên sẽ tham gia trực tiếp vào những dự án của các công ty, ví dụ như xây dựng cây cầu bằng máy in 3D dài nhất thế giới tại Nijmegen

“Eindhoven là một thành phố thống nhất giữa các bên liên quan. Tôi không chỉ quản lý trường đại học mà còn trực tiếp tham gia điều hành một số doanh nghiệp, đồng thời cũng góp mặt tại các hội đồng thành phố. Chúng tôi gặp mặt lẫn nhau khá thường xuyên và chỉ cần đạp xe đạp là tôi có thể ghé thăm cơ sở của ASML, Philips hay NXP bất cứ lúc nào”, ông Smits nói


piazzablob-eindhoven-3504.jpg

“Chúng tôi được bầu bởi nhân dân, làm việc vì mọi người. Bởi vậy nhiệm vụ của chúng tôi không phải để những công ty như ASML kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mà là thu hút thêm những doanh nghiệp như ASML đến Eindhoven hơn nữa”, ông Smits nhấn mạnh

Hiện thành phố đang đặt mục tiêu tạo thêm 70.000 việc làm trong 10 năm tới, đồng thời đề nghị chính phủ trung ương cấp ngân sách để mở rộng gấp đôi trường đại học, tăng cường đầu tư bất động sản cũng như cơ sở hạ tầng để phát triển

“Khi nói về địa điểm cho chiến lược phát triển công nghệ cao tại Châu Âu thì các nhà lãnh đạo EU sẽ nhận thấy họ chẳng có nhiều lựa chọn và một trong số đó là Eindhoven”, Thị trưởng hiện tại Jeroen Dijsselbloem khẳng định
 

thinktank.vn

Administrator
Đâu sẽ là trung tâm công nghệ mới của châu Âu


Không phải ngẫu nhiên Mỹ phải ra sức vận động Hà Lan và Nhật Bản tham gia liên minh cấm vận công nghệ bán dẫn Trung Quốc


Eindhoven, thành phố lớn thứ 5 tại Hà Lan, từng bị xoá sổ trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng là quê hương của ASML, công ty sản xuất máy đúc chip silicon tiên tiến nhất thế giới, công cụ tạo ra chất bán dẫn sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh cho đến tên lửa. Thời đại ngày nay, bán dẫn, cùng với trí tuệ nhân tạo (AI), đang được coi là tương lai của công nghệ

Đứng đầu thế giới về tỷ lệ bằng sáng chế trên đầu người

Không ít người tò mò về cách làm thế nào một thành phố từng hứng chịu suy thoái nặng nề vào đầu những năm 1990 lại có thể chuyển đổi nhanh chóng thành điểm sáng kinh tế của cả khu vực, với mức tăng trưởng trung bình 8% mỗi năm. Tỷ lệ nộp bằng sáng chế lên tới 500 bằng trên 100.000 người dân/năm, thuộc top đầu thế giới. Thành phố cũng chiếm tới 25% tổng số chi tiêu dành cho R&D (nghiên cứu & phát triển) của khối tư nhân tại Hà Lan, khoảng 3 tỷ Euro mỗi năm

ASML, công ty bán dẫn có giá trị nhất châu Âu với vốn hoá thị trường 250 tỷ Euro, có một phần lớn đóng góp trong đó. Ngoài ra, có thể kể đến những nhà đổi mới sáng tạo có trụ sở tại đây như Signify, từng là đơn vị chiếu sáng thuộc tập đoàn Philips, nhà sản xuất chip NXP và công ty sản xuất xe tải DAF

Jos Benschop, Phó Chủ tịch cấp cao về công nghệ của ASML cho biết thành phố này có vai trò quan trọng với sự phát triển của công ty nhờ kinh nghiệm hàng trăm năm sản xuất công nghệ cao. Cụ thể, máy in thạch bản cực tím (EUV) độc nhất của công ty không thể được chế tạo mà không có VDL, một công ty gia đình tại địa phương chuyên giải quyết các thách thức kỹ thuật phức tạp

euv-adt-177.jpg

Hệ thống máy EUV của ASML​


“Phát minh thì rất dễ, nhưng để biến chúng thành những thứ bạn có thể làm việc được thì không hề đơn giản”, lãnh đạo cấp cao của ASML nói. Kể từ năm 2019, chính phủ Hà Lan đã cấm xuất khẩu loại máy EUV tiên tiến nhất của công ty, có giá khoảng 170 triệu USD, sang Trung Quốc. Mới đây, The Hague đã đồng ý với Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu một số loại máy móc khác trong một thoả thuận chưa được tiết lộ chi tiết

Hình mẫu vươn lên

Quá trình chuyển mình của Eindhoven giống câu chuyện về một công ty khởi nghiệp đột phá chỉ với một chiếc bàn bếp, nhà kho trong vườn và những nhà phát minh có suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường - Paul van Nunen, Giám đốc Brainport Development, cơ quan phát triển khu vực cho hay

Thành phố này kết hợp được cả 2 yếu tố đặc trưng Hà Lan: mô hình chính phủ quy tụ các chính trị gia, doanh nghiệp cùng đoàn thể hợp lại tìm giải pháp chung và tập đoàn điện tử Philips, tập đoàn hàng đầu đất nước bắt đầu sản xuất bóng đèn tại Eindhoven từ năm 1891


Vào đầu những năm 1990, các nhà tuyển dụng lớn như Philips và DAF phải đóng cửa nhà máy trước sự cạnh tranh giá rẻ từ châu Á. Thị trưởng thành phố lúc bấy giờ là Rein Welschen đã mời những người đứng đầu hiệp hội người sử dụng lao động địa phương, các trường đại học kỹ thuật và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng bàn phương án ứng phó

high-tech-campus-outdoor-lighting-s-178.jpg

Một cơ sở nghiên cứu khác của Philips trở thành khuôn viên công nghệ cao (high-tech-campus), nơi đặt trụ sở của hơn 260 công ty bao gồm TomTom, Siemens and Huawei. Quỹ đầu tư Oaktree của Mỹ đã mua lại khuôn viên này vào tháng 8/2021. Các công ty ở đó đang phát triển trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và quang tử (photonic) - vi mạch chạy bằng ánh sáng thay vì điện
Khi Philips chuyển trụ sở chính tới Amsterdam vào năm 2001, khu vực công và tư nhân đã cùng nhau hợp tác để tái sử dụng các phòng thí nghiệm cũng như giữ chân các chuyên gia của tập đoàn này​

“Đây là diện tích mét vuông thông minh nhất thế giới”, Johan Feenstra, giám đốc điều hành Smart Photonics, công ty đã tận dụng các phòng cũ của Philips để thiết lập một dây chuyền sản xuất chip quang tử, vi xử lý có thể giúp cắt giảm lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu và triển khai ở các khu vực xa xôi hẻo lánh

Bệ phóng cho mục tiêu tự chủ chiến lược

“Chúng tôi luôn sát cánh cùng thành phố, vì thành phố phục vụ. Công việc của chúng tôi không phải là làm ASML lớn hơn mà là tạo ra nhiều ASML hơn”, Robert Jan Smits, Hiệu trưởng trường Đại học công nghệ Eindhoven, cũng là đầu mối tuyển dụng cho các công ty tại đây, cho biết. “Eindhoven là độc nhất. Bản thân tôi, các CEO và chính trị gia đều thường xuyên gặp nhau. Với chiếc xe đạp của mình, tôi có thể ghé qua ASML, Philips và NXP bất cứ lúc nào”

Khu vực này dự kiến tạo ra 70.000 việc làm mới trong thập kỷ tới và đang đề xuất chính phủ tài trợ để tăng gấp đôi quy mô trường đại học, tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trú

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hà Lan nói thêm rằng khu vực cần thu hút thêm sự hỗ trợ từ EU khi khối này đang tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, và kể cả là Mỹ trong công nghệ và đầu tư

“Liên minh châu Âu cần nhận ra rằng họ không có nhiều lựa chọn để hiện thực hoá mục tiêu tự chủ chiến lược. Một trong những lựa chọn sáng giá nhất chính là tại nơi đây”
 

thinktank.vn

Administrator
20 thành phố công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới

Manchester, Bắc Kinh, Thâm Quyến, New York là những thành phố có tốc độ phát triển công nghệ vượt bậc, thu hút nhân tài từ khắp thế giới

Eindhoven (Hà Lan)

Thành phố Eindhoven. Ảnh: GED-Project.

Thành phố Eindhoven

Eindhoven là trung tâm công nghệ và đổi mới ở Hà Lan. Nhiều công ty công nghệ quy mô toàn cầu đang đặt trụ sở tại đây, như ASML, Phillips hay VDL

Điểm thu hút của Eindhoven là chi phí sinh hoạt thấp, nhưng có điều kiện và mức sống tốt, giúp thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê, có 220 công ty đang hoạt động trong khu công nghệ cao ở Eindhoven

Vilnius (Lithuania)

20 thành phố thu hút nhiều công ty công nghệ nhất - 2


Vilnius được biết đến với vai trò đi đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ tài chính (fintech) và kỹ thuật phần mềm

Hiện nay, Lithuania có hơn 1.000 công ty khởi nghiệp và 200 công ty fintech. Chính phủ Lithuania cũng đưa ra chương trình "thị thực khởi nghiệp" nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ và tài năng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến định cư tại Vilnius

Tallinn (Estonia)

Ảnh: Culture Trip.


Điểm hấp dẫn nhất với các công ty công nghệ khi đặt trụ sở tại Tallinn là giấy phép Cư trú điện tử. Với mô hình 99% các dịch vụ công triển khai theo hình thức trực tuyến, cá nhân và doanh nghiệp có thể đăng ký và thành lập công ty ngay tại Tallinn và không cần có mặt. Tất nhiên, họ cũng có thể bắt đầu kinh doanh tại đây mà không cần đến nơi để điều hành

Tallinn thu hút nhân tài công nghệ bằng giấy phép tạm trú kỹ thuật số, cho phép người đăng ký đến hoặc đi trong một năm mà không cần gia hạn thị thực. Chính sách này tạo môi trường hỗ trợ doanh nghiệp và start-up tốt

Cape Town (Nam Phi)Ảnh: andBeyond.


Cape Town là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng cũng là địa điểm đặt trụ sở của nhiều tổ chức tài chính Nam Phi. Theo dữ liệu của Invest Cape Town, khoảng 60% các công ty khởi nghiệp ở Nam Phi nằm ở Cape Town, trong đó có rất nhiều công ty công nghệ

Bogota (Colombia)

Ảnh: Bain & Company.

Bogota là một trong những thành phố công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Các doanh nghiệp khi kinh doanh ở đây được hưởng chi phí rẻ, ưu đãi thuế tốt và số lượng nhân tài công nghệ có sẵn

Chính quyền địa phương cung cấp các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp công nghệ, cũng như tạo các phúc lợi cho doanh nghiệp nếu họ cam kết hoạt động lâu dài

Yokohama (Nhật Bản)

Ảnh: 163.

Là trung tâm vận tải biển và thương mại, Yokohama cũng là vùng đất thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế nhờ lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao. Yokohama là một trong những thành phố công nghệ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các công ty như Lenovo, Samsung và Apple đã thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại đây

Detroit (Mỹ)

Ảnh: Medium.

Detroit được biết đến với ngành công nghiệp ôtô trước cuộc Đại suy thoái. Nhưng giờ đây, chính quyền thành phố đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ của thế giới ở lĩnh vực di động. Chính quyền đã bắt tay Google, Fiat và Ford để hiện thực hóa mục tiêu. Detroit cũng được đánh giá là có chi phí sinh hoạt thấp, thu hút nhân tài lành nghề từ khắp Mỹ và thế giới

Manchester (Anh)

Ảnh: Into Study.


Manchester là một trong những thành phố công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Thành phố của Anh hiện có 10.000 công ty kỹ thuật số và công nghệ đặt văn phòng, gồm Google, Microsoft và IBM

Đại học Manchester cũng là nơi tạo ra lực lượng lao động tay nghề cao cho các công ty công nghệ hoạt động tại đây

Bắc Kinh (Trung Quốc)

Ảnh: Pixy.

Bắc Kinh đang trở thành thành phố công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Thủ đô của Trung Quốc không có nhiều chính sách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp như các thành phố công nghệ cao khác, nhưng vẫn thu hút rất nhiều hãng smartphone, viễn thông, AI, robot... đặt trụ sở

Thâm Quyến (Trung Quốc)

Ảnh: Medium.

Thâm Quyến thu hút một lượng lớn công ty sản xuất điện thoại, viễn thông và các lĩnh vực công nghệ cao khác đặt trụ sở, văn phòng đại diện hoặc trung tâm R&D. Huawei - hãng viễn thông lớn nhất thế giới - cũng đặt trụ sở tại đây
 

thinktank.vn

Administrator
Thái Nguyên quy hoạch 6.000 ha đất để phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngay sau khi đón tin vui được tập đoàn lớn ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư thêm hơn 2 tỷ USD, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt

Mới đây, tại Quyết định số 222/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 được Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh

Mục tiêu của quy hoạch là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc

Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội

Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên có dư địa trên 6.000 ha đất phục vụ phát triển công nghiệp (4.245 ha đất phát triển khu công nghiệp, 2.057 ha đất phát triển cụm công nghiệp. Trong đó mở rộng 11 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung; phát triển 41 cụm công nghiệp)Ngoài ra Quy hoạch tỉnh đã quy hoạch các khu chức năng tổng hợp và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trong đó có 13 sân golf. Quy hoạch các tuyến giao thông trọng điểm như: Đoạn tuyến vành đai V; tuyến liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; đường kết nối tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang; đường Hồ Núi Cốc; cải tạo, nâng cấp, xây dựng 15 tuyến đường huyện lên đường tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các khu đô thị, khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh)

Đây là tiềm năng, lợi thế để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và công nghiệp thân thiện môi trường. Hiện nay, các nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã, đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ sẵn sàng đón các nhà đầu tư

Đón cơ hội đầu tư tại Tỉnh Thái Nguyên, Tập đoàn Sunny Optical Technology - Nhà sản xuất các sản phẩm, linh kiện quang học tích hợp hàng đầu thế giới vừa ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư thêm vào tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn 2-2,5 tỷ USD. Hiện nay nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên
 

thinktank.vn

Administrator
Thúc đẩy nguồn lực tập trung vào các mô hình phát triển mới

Thế giới chuyển đổi mô hình phát triển sang hướng mới là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam cần thúc đẩy phát triển nhân lực chất lượng cao để tạo động lực cho mô hình phát triển mới

insights-2022-research-and-development-tax-credit-960x600-1.jpg

Nguồn nhân lực R&D thuộc khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 15,17%

Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đưa ra, nhằm làm rõ thêm các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung tại Quốc hội vào chiều 6-6

Quochoi.vn đưa tin, tại phiên chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại biểu Quốc hội đã dẫn báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), phần lớn nhân lực nghiên cứu và phát triển của các quốc gia trong OECD thuộc khu vực doanh nghiệp, trong khi đó ở Việt Nam, nguồn nhân lực này thuộc khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 15,17%, tỷ trọng rất nhỏ so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại biểu đề nghị lãnh đạo bộ, Chính phủ cho biết đã thực hiện cơ chế, chính sách như thế nào để thúc đẩy phát triển cũng như chuyển dịch, nâng cao tỷ trọng nhân lực nghiên cứu và phát triển R&D trong khu vực doanh nghiệp, nhất là khi các dự án về nghiên cứu phát triển AI trong doanh nghiệp gia tăng…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết nguồn nhân lực R&D hết sức quan trọng và Đảng, Nhà nước đã, đang dành nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên nhưng rất tiếc cho đến nay, năng suất lao động chưa đạt được tính bứt phá. Nhân lực R&D trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam mới chiếm được trên 15% trong khi đó tại các doanh nghiệp khối Á – Âu, nhân lực R&D chiếm đến trên 50% và châu Âu là 56,3%

Để đáp ứng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực nghiên cứu trong các kết nối có tính liên thông, từ giáo dục phổ thông cho đến giáo dục chất lượng cao, ông cho rằng cần phải có sự phân bổ nguồn lực tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, công nghệ liên quan đến dược sinh học, kết nối vạn vật (IoT) và công nghệ liên quan đến máy tính, lượng tử cũng như rất nhiều công nghệ về năng lượng mới, năng lượng tái tạo

Đây chính là tiềm năng có thể tạo ra công ăn việc làm mới, tạo ra những ngành nghề mới, nhưng xuất phát điểm vẫn liên quan đến con người và nguồn lực

Vì thế thời gian tới, Chính phủ sẽ rà soát lại các vấn đề liên quan đến chính sách tăng trưởng xanh, các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và tập trung đẩy mạnh cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Nếu chúng ta thay đổi được những vấn đề mang tính chất chủ trương và tư duy mới để phát triển theo mô hình thế giới đang áp dụng, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể đón đầu, đặc biệt trong vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng…, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh
 

thinktank.vn

Administrator
Tổng thống Hàn Quốc: Việt Nam là đối tác trọng điểm R&D

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm mối quan hệ từ đối tác sản xuất thành đối tác trọng điểm trong nghiên cứu và phát triển (R&D)

Thông điệp về mối quan hệ kỹ thuật số giữa hai nước được ông Yoon Suk-yeol nhắc đến trong chuyến thăm Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội sáng 24/6

Khẳng định Việt Nam là đối tác trọng điểm về R&D, ông Yoon Suk-yeol cũng đề cập kế hoạch mở rộng quy mô các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực của thế hệ tương lai cũng như hỗ trợ tích cực cho các nghiên cứu hợp tác quốc tế giữa hai nước. Việc này được kỳ vọng sẽ "tạo ra những giá trị mang tính đổi mới dựa trên nền tảng kết hợp năng lực kỹ thuật của hai quốc gia"

"Như các bạn đã biết, bây giờ là thời đại của các tiến bộ kỹ thuật số nhằm tìm cách tiến thêm một bước tới trí tuệ nhân tạo, sau sự phát triển của chip bán dẫn, công nghệ thông tin và mạng máy tính", trang KoreaHerald dẫn lời thống Hàn Quốc tại sự kiện

Ông Yoon Suk-yeol cũng khẳng định cần tạo cơ hội cho những người trẻ để trở thành nhà nghiên cứu và kỹ sư giỏi hơn. "Chính phủ và các công ty của Hàn Quốc chia sẻ khoa học và công nghệ không chỉ với giới trẻ trong nước, mà còn với giới trẻ của các quốc gia đối tác quan trọng như Việt Nam", ông nói

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tham gia đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam, Hàn Quốc - Ảnh: VGP

Tổng thống Yoon Suk Yeol tham gia đối thoại với 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam, Hàn Quốc sáng 24/6

Thời gian qua, một số tổ chức, tập đoàn lớn của Hàn Quốc cũng đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Tháng 12 năm ngoái, Samsung khánh thành Trung tâm R&D tại Hà Nội, với tổng đầu tư 220 triệu USD và là trung tâm R&D lớn nhất của hãng trong khu vực Đông Nam Á. Một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam khác là KH Vatec với 9.000 nhân viên hiện nắm giữ 80% thị phần của thị trường linh kiện bản lề chế tạo màn hình gập toàn cầu

Ngoài ra, VKIST - cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ tương lai của Việt Nam - cũng được xây dựng trên mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Trường Korea IT School hỗ trợ đào tạo về công nghệ phầm mềm cho tài năng trẻ Việt Nam, đã đào tạo 208 học viên, trong đó 172 học viên được tuyển dụng sau thời gian thực tập tại các doanh nghiệp Hàn Quốc

Sau khi tham quan không gian trưng bày của các tổ chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đối thoại với khoảng 50 nhân tài kỹ thuật số Việt Nam, Hàn Quốc. Tại buổi đối thoại, các khách mời đã có những chia sẻ về trải nghiệm giao lưu với Hàn Quốc và đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu quốc tế, hợp tác văn hóa

Ông Yoon Suk-yeol khẳng định sự giao lưu của người trẻ hai nước trong việc học hỏi khoa học và công nghệ "sẽ là cầu nối quan trọng gắn kết tương lai của Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng bền chặt hơn"

Sự kiện sáng 24/6 cũng là lịch trình cuối cùng của chuyến công du tới Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk-yeol
 

thinktank.vn

Administrator
Synopsys hỗ trợ thành lập Trung tâm ươm tạo thiết kế chip tại Hòa Lạc

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch tại Việt Nam vừa được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Synopsys ký kết, doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ NIC thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ KH&ĐT vừa cho biết, ngày 18/9, tại Sunnyvale, California, Mỹ, Tiến sĩ Robert Li, Phó Chủ tịch Synopsys phụ trách kinh doanh tại Đài Loan và Nam Á và Phó Giám đốc NIC Võ Xuân Hoài đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch tại Việt Nam

Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các lãnh đạo khác của Việt Nam trong chuyến thăm trụ sở Synopsys

w-ky-ket-hop-tac-1-1-1-706.jpg

Sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Synopsys diễn ra tại Mỹ vào ngày 18/9

Hiện nay, NIC đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho trung tâm ươm tạo thiết kế vi mạch tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, bao gồm các công nghệ tiên tiến của Synopsys trong tạo mẫu và mô phỏng để tối ưu hóa phần mềm và đồng bộ thiết kế SoC (hệ thống trên chip) phần cứng

Hợp tác mới ký kết với Synopsys nhằm đào tạo lực lượng lao động thiết kế vi mạch chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp thiết kế chip tại Việt Nam. Chương trình hợp tác này cũng hỗ trợ chiến lược của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp

Cụ thể, Synopsys sẽ cung cấp giấy phép đào tạo, bao gồm giáo trình, nguồn lực giáo dục và chương trình “Đào tạo Giảng viên” cho NIC để giúp thành lập trung tâm ươm tạo thiết kế chip. NIC sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mô phỏng và tạo mẫu công nghệ thông tin để thành lập trung tâm ươm tạo dự kiến đi vào hoạt động trong tương lai gần

NIC cũng cho biết, trong phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, Việt Nam có đủ năng lực phát triển công nghiệp bán dẫn và một hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi

Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất quan tâm việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam; đã giao Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT và các bộ, ngành xây dựng chương trình hành động để phát triển ngành này ở Việt Nam, xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp này đến năm 2030

“Việc hợp tác giữa NIC và Synopsys sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, các doanh nghiệp về thiết kế và phát triển sản phẩm chip bán dẫn tại Việt Nam, cũng như tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc nâng cao năng lực hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định

Phó Giám đốc NIC Võ Xuân Hoài cho biết: “Synopsys nổi tiếng với các giải pháp phần mềm thiết kế bán dẫn, IP và bảo mật phần mềm đầu ngành. Việc hợp tác thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế vi mạch NIC tại Việt Nam có thể nhận được những lợi ích từ công nghệ thiết kế tầm cỡ thế giới của công ty bằng cách đào tạo các nhà thiết kế chip tương lai của chúng tôi theo những xu hướng mới nhất của ngành. Hợp tác cũng có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam”

Ông Robert Li, Phó Chủ tịch Synopsys kỳ vọng việc hợp tác với NIC sẽ không chỉ mang tới những công nghệ mới cho các đối tác của tập đoàn tại Việt Nam mà còn bồi dưỡng tài năng trẻ cũng như giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam

“Sự phát triển thành công của ngành bán dẫn đòi hỏi phải có tinh thần đồng đội và hợp tác giữa chính phủ, các trường đại học công nghệ, viện nghiên cứu và doanh nhân. Synopsys sẽ hợp tác chặt chẽ với NIC để giúp củng cố sự phát triển của ngành bán dẫn và nâng cao vị thế dẫn đầu trong khu vực”, ông Robert Li chia sẻ

vi-mach-1-707.jpg

Những năm gần đây, doanh nghiệp Mỹ Synopsys đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho việc đào tạo nguồn nhân lực thiết kế chip tại Việt Nam

NIC được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tháng 10/2019 với sứ mệnh hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có công nghiệp bán dẫn, góp phần đóng góp mô hình tăng trưởng đất nước dựa trên khoa học và công nghệ

Trước đó, vào tháng 8/2022, Synopsys và Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập mô hình Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Khu công nghệ cao. Trên cơ sở thỏa thuận này, từ tháng 10 cùng năm, Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch khu công nghệ cao (SCDC) bắt đầu đi vào hoạt động

Gần đây nhất, vào đầu tháng 9/2023, SCDC đã được hợp nhất với Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế (IETC), để hình thành nên Trung tâm đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn (ESC)

Qua đó, tạo thành một hệ sinh thái đào tạo hoàn chỉnh tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, góp phần trực tiếp vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hai công đoạn ưu tiên phát triển của Việt Nam là thiết kế vi mạch và ứng dụng vi mạch
 
Top